ดอกหอมผัดตับ หรือ ผัดตับดอกหอม ห่อข้าว Alternative Kitchen 08